Prelegent

Prelegent

Poznaj wszystkich tych, których będziesz mógł posłuchać podczas 3 dni kongresu innoSHARE'18.
Trzy dni spotkań z najznakomitszymi osobowościami z całego świata

SPECIAL GUEST

Artur Habza

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Polska)

- od 2.01.2014 r. dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie, wcześniej z-ca dyrektora Departamentu Promocji. Ukończył Zarządzanie i Inżynierię Produkcji SGGW w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami UE na SGH,

- tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradztwem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie, a obecnie koordynację projektu kluczowego „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

- do jego obowiązków w Urzędzie Marszałkowskim należy m.in. kierowanie działalnością Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz realizacja działań stojących przed komórka organizacyjną. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego spraw przez podległych pracowników Departamentu. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań Departamentu.

Zgłoś się i dołącz do nas już dziś!

Dołącz do ludzi, którzy razem z nami tworzą przyszłośc i dowiedz się

co nowego słychać w technologii, badaniach i jak możemy zbudować Polskę Innowacyjną!

Zostań prelegentem

Przed nami 4. edycja innoSHARE, najbardziej inspirującego kongresu w kraju, organizowanego przez Fundację Polska Innowacyjna. Już 27-29 czerwca 2018 w Pałacu Kultury i Nauki czeka nas kilkadziesiąt unikalnych wystąpień. Chcesz zostać jednym z prelegentów lub zaprezentować swój startup? Zgłoś propozycję swojego wystąpienia!

martaBasinska

MARTA BASIŃSKA

marta.basinska@polandinnovative.com

Wiceprezes Fundacji Polska Innowacyjna