Prelegent

Prelegent

Poznaj wszystkich tych, których będziesz mógł posłuchać podczas 3 dni kongresu innoSHARE'18.
Trzy dni spotkań z najznakomitszymi osobowościami z całego świata

SPECIAL GUEST

Michał Olszewski

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

- obecnie Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Wcześniej  dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy. Pracował także w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Urzędzie komitetu Integracji Europejskiej,

- od 2001 roku jest wykładowcą przedmiotów związanych z funduszami przedakcesyjnymi, strukturalnymi, programami pomocowymi, budową i zarządzaniem projektem m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Szkole Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademii Rolniczej w Poznaniu, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

- Michał Olszewski to także publicysta i dyplomowany trener, autor kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu podnoszenia zdolności administracji samorządowej i przedsiębiorców w aspekcie wykorzystania funduszy UE. W latach 2005-2006 ekspert z zakresu polityki spójności i zarządzania funduszami strukturalnymi w kilku projektach pomocy bilateralnej (Ukraina) oraz projektach tzw. współpracy bliźniaczej (twinning) w Bułgarii i Rumunii,

- w 2005 roku uhonorowany Plakietą „Samorząd w służbie społeczeństwu” przyznaną przez Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Michał Olszewski studiował na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, na którym obronił tytuł magistra w 2001 roku. Temat pracy dyplomowej to "Regionalna Polityka Strukturalna Unii Europejskiej".

Zgłoś się i dołącz do nas już dziś!

Dołącz do ludzi, którzy razem z nami tworzą przyszłośc i dowiedz się

co nowego słychać w technologii, badaniach i jak możemy zbudować Polskę Innowacyjną!

Zostań prelegentem

Przed nami 4. edycja innoSHARE, najbardziej inspirującego kongresu w kraju, organizowanego przez Fundację Polska Innowacyjna. Już 27-29 czerwca 2018 w Pałacu Kultury i Nauki czeka nas kilkadziesiąt unikalnych wystąpień. Chcesz zostać jednym z prelegentów lub zaprezentować swój startup? Zgłoś propozycję swojego wystąpienia!

martaBasinska

MARTA BASIŃSKA

marta.basinska@polandinnovative.com

Wiceprezes Fundacji Polska Innowacyjna